Testy psychologiczne

Fundacja SAVANT

IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

ASRS

ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Continue reading

CDI2

Kwestionariusze CDI2 są narzędziami diagnostycznymi służącymi ocenie symptomów depresji u młodzieży. Kwestionariusze mają normy dla wieku w przedziale 7-18 lat.

Continue reading

MOXO

Moxo – wsparcie dla diagnozy ADHD

Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.
Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD:

  • zaburzeń uwagi (A),
  • czasu reakcji (T),
  • impulsywności (I)
  • nadaktywności (H).

Continue reading